Tidningen Insikt är den renodlade branschtidningen för anläggnings-, entreprenad-, skogs- och transportsektorn. Vår ambition är att leverera en lättanvänd och tydlig branschtidning med både bra nyhetsbevakning och många annonsörer. 

 

 

Satsning för en fossiloberoende fordonsflotta

12 feb 2016

Med stöd av Energimyndigheten lanserar Sweco, Energiforsk, VTI och Fores 2030-sekretariatet en gemensam satsning för att skapa en Strategisk Innovationsagenda; ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?”

Läs mer...

Bayersk skogsmässa lockar många

12 feb 2016

Intresset är stort för skogsmässan KWF-Tagung, som arrangeras i Bayern den 9–12 juni. Mässan arrangeras vart fjärde år och är startskott för Elmia Wood 2017 på den internationella arenan.

Läs mer...

Awimex utökar sortimentet

12 feb 2016

Awimex AB i Simrishamn som är specialiserade i strömförsöjning till fordon meddelar nu att man inleder ett samarbete med en av världens marknadsledande leverantörer av varningsljus. Awimex har ett mångårigt samarbete med Britax och Premier Hazard, vilka nu ingår i ESG Ecco Safety Group.

Läs mer...

Skanska ska bli klimatneutralt

12 feb 2016

För att kunna bygga ett bättre samhälle och bidra med lösningar som minskar klimatutsläppen utmanar Skanska nu byggbranschen genom sin vision om att uppnå klimatneutralitet 2050.

Läs mer...

Terratech förvärvar SVAB Hydraulik

11 feb 2016

Som ett led i Terratechs strategi att skapa en industrigrupp fokuserad på att leverera effektiva produkter och tjänster för redskapsbärare har Terratech förvärvat SVAB.

Läs mer...

Mer HVO hos Statoil

11 feb 2016

Nu fortsätter Statoil öka tillgängligheten till fossilfri diesel för den tunga yrkestrafiken. HVO kommer att erbjudas vid nio stationer från Malmö till Gävle.

Läs mer...

Maskinentreprenörer ser ljuset i tunneln

11 feb 2016

Maskinentreprenörerna presenterar den branschunika konjunkturbarometern MEKO. Det är första gången som det går att presentera en kvalificerad prognos om hur konjunkturläget är för landets maskinentreprenörer.

Läs mer...

Webbapp om säkerhet från JM

11 feb 2016

JM har en nollvision; att ingen på någon arbetsplats råkar ut för en arbetsmiljörelaterad skada. För att tydligare nå ut till alla med vilka regler som gäller är JM först i branschen med att lansera en webbapp som ska göra det enklare för alla att tillsammans nå visionen.

Läs mer...

Norska Posten köper elbilar från Renault

11 feb 2016

Renault kommer att leverera 240 st Kangoo Maxi ZES till Norska Posten. Detta är en av världens största elbilsaffär hittills.

Läs mer...

Bostadsbyggandet i Malmö går för högtryck

11 feb 2016

Trycket på att bygga bostäder i Malmö är stort. Under 2015 beviljades bygglov för närmare 3 200 bostäder varav drygt 2200 byggstartades förra året. En tendens är att tidsperioden mellan beviljat bygglov och byggstartat projekt har blivit betydligt kortare än tidigare.

Läs mer...

Senaste numret


Läs tidningen här

Visa alla nyheter