115 000 obebyggda tomter i Sverige

115 000 obebyggda tomter i Sverige

31 mars 2016

Det finns fler än 115 000 obebyggda tomter för småhus i Sverige, varav 19 243 finns i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, där bostadsbrist är ett växande problem.

Flest obebyggda tomter finns i Norrtälje kommun, 2 804 stycken, medan Solna kommun har lägst antal obebyggda tomter, endast 32 stycken. Detta visar en sammanställning från Lantmäteriet.

– Alla kommuner i Sverige har obebyggda tomter. De flesta nybildade tomter bebyggs inom närtid men det finns gott om tomter som förblir obebyggda av olika skäl. I många av landets kommuner är det fortfarande olönsamt att bygga nytt i stället för att köpa ett begagnat småhus. De höga byggkostnaderna är en av orsakerna, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter