Awimex är nu en del av Relais Group!

Awimex är nu en del av Relais Group!

26 oktober 2017

Relais Group Oy är sedan den 29:e september ny majoritetsägare I Awimex International AB. Awimex är i huvudsak specialiserad inom strömförsörjning och belysning för kommersiella  yrkesfordon och grundades 1986.

 Idag har Awimex 25 anställda och en omsättning på ca 80 Mkr.
“Köpet av Awimex International AB kommer verkligen att stärka vår position på den svenska
marknaden och är ett viktigt steg i vår internationella strategi, säger Arni Ekholm, CEO på Relais
Group Oy. Awimex är ett välskött företag som upprepat visat tvåsiffrig tillväxt genom
lösningsorienterad försäljning till sina kunder. Den unika kompetensen kommer att bidra positivt till
vår portfölj inom hela gruppen, konstaterar Ekholm.”
“Den svenska marknaden är väldigt viktig för oss och vi föväntar oss stor tillväxt där. Förutom köpet
av Awimex har vi också startat upp ett eget dotterbolag i Stockholmsregionen. Startax Sweden AB
fokuserar på distribution av bilelektriska reservdelar samt belysningsprodukter för personbilar och
kommersiella fordon, sager Arni Ekholm”
“Samgåendet med Relais Group är en stor möjlighet för Awimex att bli en ännu viktigare partner att
jobba med samtidigt som det ger oss exceptionella tillväxtmöjligheter på fler marknader, säger
Stefan och Henrik Ingemansson, som byggt upp Awimex under de senaste 17 åren. En av de
viktigaste delarna i samgåendet är att vi tillsammans kan öka kompetensen samtidigt som allt är kvar
precis som tidigare med personal, kontaktpersoner och sortiment”
Vi får tillgång till ett mycket större sortiment och kan fortsätta vår strategi som komplett leverantör i
ännu större utsträckning och med bibehållen kompetensnivå, säger Stefan.
En stor del av våra kunder använder idag flera olika leverantörer för att driva sin verksamhet och
täcka sina behov. Nu kan vi bli en ännu större helhetsleverantör och spara mycket tid och pengar åt
våra kunder, säger Henrik”

Visa alla nyheter