Bättre standard på väg 95 från Boliden

Väg 95 från Boliden ska åtgärdas på flera delsträckor under de närmaste tre åren.

Bättre standard på väg 95 från Boliden

05 juli 2017

Under de närmaste tre åren ska Svevia utföra vägarbeten på väg 95 för att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

– Det är ett klassiskt vägförstärkningsuppdrag. Det betyder att hela sträckan genomgår en ordentlig förbättring. Sträckor med dålig bärighet grävs ur och byggs upp igen med nytt material. Vägtrummor och diken ses över och renoveras vid behov. Sedan lägger vi på ny asfalt, säger B-O Forsberg.

Vägen från Boliden och upp till Norrbottens länsgräns är hårt belastad av malmtransporter något som bidragit till behovet att renovera vägen.

– Slitage i form av tung trafik är en orsak till att vägkroppen slits ner. Andra parametrar som påverkar vägstandarden är klimat och nederbörd men även olika markförhållanden som kan skifta på en vägsträcka beroende på hur den omgivande geografin ser ut. Vi kallar det för vägkropp vilket är ett bra begrepp då vägen faktiskt är lite som ett levande väsen som påverkas av åren som går.

Vägarbetena påbörjas under juli, startar i Boliden och kommer att utföras på olika delsträckor under de närmaste tre åren. Hela projektet ska vara avslutat under hösten 2019.

– Jag vet att de som trafikerar sträckan länge har efterfrågat en upprustning. För alla oss som bor och verkar i inlandet är vägnätets standard avgörande. Här finns få alternativa vägar utan att det ska bli orimliga omvägar. De vägar som finns måste helt enkelt fungera.

Sammanlagt är det 60 kilometer väg som förbättras och totalt kommer 90 000 ton asfalt att läggas ut. Kontraktssumman är 80 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Bengt-Olov Forsberg, Svevia, tfn; 090 – 17 27 57

Visa alla nyheter