Bellmans Åkeri och Entreprenad och Uppländska Berg

Bellmans Åkeri och Entreprenad och Uppländska Berg

05 maj 2017

Bellmans Åkeri och Entreprenad AB och Uppländska Berg (Modern Sprängteknik i Norden AB med ingående dotterbolag) bildar nytt bolag tillsammans med Verdane Capital. VIII som huvudägare.

Det nya bolaget beräknas omsätta ca 800 miljoner och ha drygt 150 anställda. Totalt sysselsätter bägge bolagen ca 750 personer inklusive underentreprenörer. Bellmans och Uppländska har redan idag ett väl fungerande samarbete. I och med att bolagen framöver kommer att tillhöra samma koncern så finns goda möjligheter att ta sig an större och komplexa uppdrag. Organisatoriskt kommer inget att förändras inom respektive bolag. Bolagen kommer fortsätta att ledas av befintliga ledningsgrupper precis som tidigare med VD Dick Örn för Bellmans och VD Robin Karlsson för Uppländska. Ägare av den nya koncernen kommer precis som tidigare vara befintliga ägare i Bellmans samt Uppländska. Verdane är sedan tidigare majoritetsägare i Uppländska berg och kommer så vara även i det nya moderbolaget som går under arbetsnamnet BMST AB. Håkan Lind kommer att fortsätta vara aktiv i Bellmans bolagen samt ta rollen som tillförordnad VD för BMST AB. Ambitionen är att gemensamt bygga upp en än större koncern inom anläggningsbranschen både genom organisk tillväxt samt framtida ytterligare förvärv.Hela affären beräknas vara genomförd i början av juni.

Kontaktpersoner:

Tore Hallersbo, ordförande BMST AB
Tfn: +46 (70) 388 01 01
Mail: tore@hallersbo.se

 

Håkan Lind, tf VD BMST AB
Tfn: +46 (70) 669 80 28
Mail: hakan@bellmans.se

Dick Örn, VD Bellmans Åkeri
Tfn: +46 (70) 818 43 80
Mail: mail@bellmans.se

Robin Karlsson, VD Uppländska Berg
Tfn: +46 70-685 18 34
Mail: robin.karlsson@upplandskaberg.se

Per Nordlander, Verdane Capital Advisors
Tfn: +46 708 21 46 92
Mail: per.nordlander@verdanecapital.com

Visa alla nyheter