Byggen för 1000 miljarder i Göteborg

Byggen för 1000 miljarder i Göteborg

22 mars 2016

Byggen för 1 000 miljarder kronor förbereds i Göteborgsregionen de närmaste 20 åren. Det är mycket mer än tidigare antaganden och innebär stora planeringsutmaningar.

Älvstaden, som räknas som ett av Europas största samlade stadsutvecklingsprojekt, omfattar nya bostäder och kontor för mellan 158 och 174 miljarder. Men det är långt ifrån den enda stora bygginvesteringen i Göteborgsregionen de kommande två decennierna.

Räknar man ihop allt som planeras handlar det om minst ett fem gånger så stort belopp. Det framgår av den grundliga inventering av planerade byggprojekt som Sweco gjort för Business Region Göteborgs räkning.

I de kommuner som ingår i Göteborgs arbetsmarknadsregion finns planer på bostadsbyggande, kontor, handel, infrastruktur och logistik för mellan 800 och 1 000 miljarder kronor fram till 2035. Sannolikt ännu större belopp, enligt rapporten. Det är långt mer än vad olika tidigare bedömningar landat på.

– Den höga investeringstakten skapar många möjligheter för regionens befolkning, näringslivet och tillväxten. Men vi såg ett stort behov av att skaffa en överblick och ett underlag för planering när så mycket ska genomföras parallellt, säger Henrik Einarsson, etableringschef i Business Region Göteborg.

– I kartläggningen framkommer betydande risker för flaskhalsar och kompetensbrist inom både planering, bygg och anläggning. Det gäller också att Göteborgsregionens utveckling uppfattas så attraktiv att finansiella aktörer är beredda att satsa det kapital som behövs. Sweco har samlat in underlag och data från ett stort antal aktörer inom bygg- och fastighetsbranscherna.

© Tidningen INSIKT 2016. 

Visa alla nyheter