CargoSpace24 effektiviserar flödet av transporter

CargoSpace24 effektiviserar flödet av transporter

14 februari 2018

Det finns 5 miljoner tunga lastbilar inom EU. Endast 43% av dessa åker fullastade, vilket betyder att 57% åker med någon form av ledig kapacitet. Det är just dessa procent vi vill utnyttja genom vår digitala plattform.

Vi erbjuder en unik plattform där behov av transport enkelt matchas med närmaste ledig transportkapacitet. Att matcha rätt gods med rätt transport som skall till samma destination är en optimering som leder till bättre miljö och bättre ekonomi.

CargoSpace24 effektiviserar flödet av transporter och bidrar därmed till en hållbar tillväxt av världens transportmängder samt ökad lönsamhet för både transportörer och transportköpare.

CargoSpace24 minskar tomdragning och ökar fyllnadsgraden och bidrar därför till minskad miljöpåverkan av världens transporter.

För mer info:

Visa alla nyheter