Dags att söka Pegasuspriset

Dags att söka Pegasuspriset

02 mars 2016

Nu är det dags att söka Pegasuspriset, Transportföretagens miljöpris. Priset har som syfte att visa på viljan bakom miljöarbetet inom transportsektorn.

Med Pegasuspriset vill Transportföretagen visa på goda exempel på det arbete för minskad miljöpåverkan som görs inom transportnäringen. Ambitionen är att lyfta fram hur företagen jobbar aktivt och målmedvetet med att minska den direkta och indirekta miljöpåverkan från sin verksamhet.

– Priset riktar sig till företag inom hela transportnäringen. Företagen inom transportnäringen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från sin verksamhet, säger Maria Nygren, näringspolitisk chef och vice vd för Transportföretagen. Sista nomineringsdag är den 6 maj.

Visa alla nyheter