Datorkommunikation viktig del i framtidens frontlastare

Datorkommunikation viktig del i framtidens frontlastare

05 mars 2018

Ålö tillverkar högkvalitativa frontlastare och tillhörande redskap för jordbrukstraktorer. Företaget är världsledande i sitt område och ligger långt fram i utvecklingen av nya tekniska lösningar för ökad produktivitet inom jordbruket. Den senaste frontlastargenerationen har ett integrerat datorstyrsystem som kommunicerar med traktorn och föraren via fordonsdatabussen CAN – vilket erbjuder nya och förbättrade funktioner. Förutom styrningen av rörelserna får frontlastaren bland annat funktioner som gör att den kan mäta sin egen position och väga föremålen som lyfts.

På uppdrag av Ålös styrsystemavdelning har Sigma testat och validerat ett elektriskt gränssnitt för framtida kommunikation mellan frontlastare och traktor.

Inom projektet utsattes flera typer av elektriska kontaktdon för mekaniskt slitage, saltlösningar och kyla. Vidare anlitades en extern tredjepartsleverantör, som är specialiserad på korrosiva processer, för att utsätta kontaktdonen för korrosion och uppnå krav på åldrande.

Sigma utförde projektarbetet i Ålös nybyggda testanläggning och där skapades en repeterbar och verklighetstrogen testmiljö med CAN-buss, fordonsdator, olika kretsar och driftsfall. Hundratalet mätningar togs upp på de elektriska CAN-signalerna som sedan jämfördes och utvärderades.

Genom projektupplägget sammanfördes flera kompetenser på ett framgångsrikt sätt vilket bidrog till att de uppsatta målen kunde nås inom projektets ramar.

Sigma har ansvarat för projektledning, testning och analys och resultaten som levererades har tillfört nya kunskaper till utvecklingen av en ny frontlastare som kommer att nå marknaden inom en snar framtid.

Visa alla nyheter