David S. Graziosi blir ny VD på Allison Transmission

David S. Graziosi blir ny VD på Allison Transmission

12 september 2017

Styrelsen för Allison Transmission har utnämnt vice VD David S. Graziosi till ny VD för företaget från och med 1 juni 2018. Han efterträder då Lawrence E. Dewey som avgår med pension. Graziosi har arbetat i företaget sedan 2007.

"Jag känner mig hedrad av att ha utsetts som efterträdare till Larry och känner att företaget och dess personal är berett att fortsätta i hans anda att leda företaget i framtiden på alla marknader där vi närvarar och verkar," säger Graziosi.

Graziosi började på företaget som vice VD i november 2007, strax efter att General Motors sålt företaget till Carlyle Group och Onex, vilket i mars 2012 ledde fram till en börslansering. Han har bland annat arbetat med frågor inom internationella aktiviteter, inköp, kvalitet, juridik, kommunikation, personal, och finans. Hans tidigare erfarenheter är inom områdena ekonomi och multinationell tillverkning.

"Dave har arbetat med alla aspekter av ekonomisk ledning från första dagen och har framgångsrikt lett sina grupper på ett sätt som förbättrat vår affärsverksamhet," säger Dewey. "Jag ser med tillförsikt fram mot framtiden för Allison Transmission under hans ledning."

 

Visa alla nyheter