Debatt kring importerad natursten

Debatt kring importerad natursten

23 februari 2016

Ove Bender , vd för byggvarutillverkaren Benders , berättar om hur företaget under lång tid arbetat för en hållbarar import, men också om Benders stora satsning på produktion av svensk natursten.

– Vi har jobbat med import av granit under lång tid och naturligtvis uppmärksammat debatten kring arbetsförhållanden i Asien, men också det miljömässiga vansinne att transportera natursten från Kina till Sverige, säger Ove Bender.

Benders förvärvade 2012 Bohusläns Kooperativa Stenindustri , idag heter bolaget Bohusgranit , och har sedan dess arbetat för att öka produktionen av svensk natursten.

–Både arbetsförhållanden och miljöhänsyn kring importerad natursten föranledde oss att 2012 satsa på en inhemsk bransch som totalt negligerat investeringar under flera decennier, till förmån för import. Vi välkomnar nu fortsättningen på denna debatt och jobbar intensivt med stora investeringar samt miljö och säkerhet i vår egen svenska produktion , berättar Ove Bender.

Oroande är naturligtvis den prisbild som finns, framförallt på importerad sten. Det är idag relativt enkelt för alla - grossister, entreprenörer, byggare och konsumenter- att köpa några containers med natursten från utlandet och sälja vidare eller använda själva. Priserna är så pressade att många också kanske frestas att ta en genväg på kraven för miljö och arbetsförhållanden.

– Samtidigt sätter Benders allt hårdare krav på sina utländska leverantörer för att verkligen uppfylla de krav som internationellt sätts upp från allt fler håll avslutar Ove Bender.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter