Drönare hjälper soprobot hitta soptunnor

Drönare hjälper soprobot hitta soptunnor

25 februari 2016

Studenter från tre universitet samarbetade med Volvokoncernen och renhållningsföretaget Renova. Resultatet är en robot som automatiskt hämtar och tömmer sopkärl. En drönare på taket på sopbilen scannar av området från luften och hjälper roboten att hitta tunnorna.

När det är dags att starta sophämtningen trycker sopbilens förare bara på en knapp. Det startar roboten och drönaren, som lyfter från taket på lastbilen och från ovan lokaliserar sopkärlen placering och kommunicerar detta till roboten. Därefter sker all sophämtning och tömning automatiskt av roboten. I hytten kan föraren på en skärm följa exakt var roboten befinner sig.

Projektet ROAR, som står för Robot-based Autonomous Refuse handling, är ett samarbete mellan Volvokoncernen, Chalmers, Mälardalens högskola, Penn State University i USA och Renova.

Syftet med ROAR är att demonstrera hur det kan fungera inom en snar framtid när smarta maskiner kommunicerar med varandra för att underlätta vardagen inom en lång rad områden.

– Vi förutspår en framtid med mer automation", säger Per-Lage Götvall, ansvarig för robotutveckling inom Volvokoncernen. – Det här projektet är till för att kittla vår fantasi, att testa nya koncept som kan komma att forma framtidens transportlösningar.

En förutsättning för robotens arbete är att det har skapats och lagrats en karta över området där den skall hämta soptunnorna. Roboten använder sen en rad olika sensorer för att autonomt kunna utföra sina uppgifter. Bland dem finns GPS, Lidar (ett system som liknar radar men där laserljus används istället för radiovågor) kameror, IMU som bland annat använder accelerometer och gyroskop för navigation samt odometri, där rörelsesensorer mäter positionsförändringar över tid.

© Tidningen INSIKT 2016.

Se hur roboten testas. (Youtube)

Visa alla nyheter