Engcons kunder nöjdare än någonsin

Engcons kunder nöjdare än någonsin

31 mars 2017

Engcons kunder blir allt mer nöjda, det visar företagets senaste NKI-mätning (Nöjd-Kund-Index). De senaste två NKI-mätningarna har visat på en stadig ökning av kundnöjdheten i samtliga nordiska länder där företaget är verksamt. Nytt för i år är att Engcon även genomfört mätningar på sina utomnordiska marknader.

Engcon genomför regelbundet NKI-mätningar för att följa nöjdhetsgraden hos sina kunder. Den senaste mätningen visar fortsatt positiva resultat och en ökning av kundnöjdhetsgraden hos såväl återförsäljare som slutkunder i de nordiska länderna. Engcons NKI-värdet hos återförsäljare ökar från tidigare år i samtliga länder. Även slutkundernas NKI ökar i Danmark och Finland medan Sverige och Norge ligger kvar på lika höga värden som tidigare år.

Området med den enskilt största nöjdheten är Engcons tiltrotatorer samt Engcons service och kundsupport som ökat kontinuerligt i de senaste årens mätningar (särskilt på återförsäljarsidan). Inledande mätningar har även gjorts i England, Frankrike, Holland och Tyskland, även de med goda resultat.

Ett ständigt pågående förbättringsarbete
Sten Strömgren, kommunikationsansvarig på Engcon, menar att resultatet är en bekräftelse på att företagets löpande förbättringsarbete gett resultat, men att det fortfarande finns områden med utvecklingspotential:

– Det här är en väldigt bra fingervisning för oss och ett kvitto att vi jobbar på med rätt saker. Vi vet att vi har områden där vi är starka, som de personliga kontakterna med oss där vi får väldigt höga betyg. Sedan har vi naturligtvis områden där vi vill bli bättre, det är ett ständigt pågående arbete. Nu ser vi dessutom fram emot att fortsätta mäta kundnöjdheten på våra utomnordiska marknader, för att kunna förbättra oss även där.

NKI-mätningen är genomförd av Infacto Insight Partner Group på uppdrag av Engcon Group.

Visa alla nyheter