Fel att ge Trafikverket mandat att bestämma villkor

Fel att ge Trafikverket mandat att bestämma villkor

13 november 2017

Trafikverket vill få rätt att bestämma villkor för de fordon som ska köra på BK4, det 74 tons vägnät som börjar öppnas upp våren 2018. – Vi säger nej i vårt remissvar till regeringen. Detta skulle innebära en konflikt med Transportstyrelsens ansvarsområde, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Bakgrunden till Trafikverkets önskemål är att de har begärt att bland annat kunna föreskriva att fordon ska vara försedda med tvillingmonterade hjul, för att förhindra ökad nedbrytning av vägnätet.

– Det är inte acceptabelt att ge Trafikverket rätten att bestämma om förandet av fordon eller fordonståg på BK4 ska vara förenade med villkor. Detta ansvar ska enbart ligga på Transportstyrelsen.

– Eftersom nästan alla fordon också behöver köra på BK4 i framtiden är ett sådant bemyndigande mycket oproportionerligt, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Minskar utsläppen av koldioxid

Jämfört med tvillingmonterade hjul är breddäck lättare och har lägre rullmotstånd vilket ökar lastförmågan och minskar bränsleförbrukning och mängden koldioxid för lastbilstransporter.

TFKs forskningsrapport, Optimalt Däckval för Tunga Fordon, visar på tydliga fördelar med breddäck ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

–Trafikverkets förslag med krav på tvillingmonterade hjul på vissa vägar är inte genomtänkt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Åkeriföretagen bör därför själva avgöra vilka däck som ska användas för olika transporter, säger Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag.

Visa alla nyheter