Fler utställare och större område på Entreprenad Live

Fler utställare och större område på Entreprenad Live

05 mars 2019

Peter Eriksson och Hans-Erik Kristensson är människorna bakom Entreprenad Live. Trots att det fortfarande är mer än sex månader kvar till mässan så är det i full gång med förberedelserna.

Hur är läget så här ett halvår innan Entreprenad Live?
Hans-Erik och Peter:
– Det känns fantastiskt bra. Vi har fler utställare och ett större och bättre utställningsområde jämfört med senaste mässan i Skåne.

Men det är ju ännu ett halvår kvar till mässan på Ring Knutstorp i september?
Hans-Erik och Peter:
– Ja, trots det har vi redan 20 procent fler utställare än 2017 och vi räknar med att fler kommer till.

Byggkonjunkturen sägs ju vika. Påverkar det inte mässan?
Hans-Erik och Peter:
– Tittar man lite närmare på siffrorna så ser man en avmattning främst drabbar Stockholm. I Sydsverige fortsätter konjunkturen hittills uppåt med många stora byggprojekt som till exempel 4-spår mellan Arlöv och Lund. Vi märker den positiva stämningen.

Är området det samma som 2017?
Hans-Erik och Peter:
– Ja nästan, men mässområdet är en fjärdedel större och delvis annorlunda disponerat. Trots att mässan växer så behåller vi Entreprenad Live som en personlig och kompakt mässa. 

Är mässområdet förändrat på något annat sätt?
Hans-Erik och Peter:
– Vid förra mässan 2017 regnade det 200 millimeter på bara några få dagar. Visa av den erfarenheten är området i betydligt bättre dränerat och ska kunna stå emot stora regnmängder.

Hur ser det ut bland utställarna.
Hans-Erik och Peter:
– Det är ett starkt startfält i år. Flera nya utställare finns representerade och alla delar inom entreprenadsektorn kommer att finnas på plats. Entreprenad Live har alltid hållit hög kvalitet – men i år blir det ännu bättre.

Demo och provkörning utmärker Entreprenad Live. Hur blir det med den saken i år?
Hans-Erik och Peter:
– Fler utställare erbjuder demo och provgrävningar vilket vi som arrangörer uppmuntrar eftersom vi vet att det uppskattas av besökarna. Provkörningsområdet är också utvidgat.

Hur blir det med seminarier?
Hans-Erik och Peter:
– Maskinentreprenörerna ME kommer liksom tidigare att arrangera högaktuella seminarier.

Och maten?
Hans-Erik och Peter:
-Lucys Diner stod för maten 2017 och det var mycket uppskattat. De återkommer i år också.

Något annat som besökarna har att se fram emot?
Hans-Erik och Peter:
– Många utställare arrangerar spännande tävlingar och uttagningar till internationella maskinförartävlingar. Det kan bli en riktigt fin entreprenadfest på Ring Knutstorp den 12-14 september.

Visa alla nyheter