Första året med cabotageärenden

Första året med cabotageärenden

19 februari 2016

Sedan ett år tillbaka får utländska åkerier som kör otillåtna inrikestransporter betala sanktionsavgift på 40 000 kronor. Under 2015 uppgick antalet ärenden till 72 stycken.

Utländska godstransporter har rätt att utföra tre inrikes transporter inom loppet av en vecka. Detta kallas för cabotage och syftet är att minska antal tomma lastbilstransporter. Men detta har missbrukats under åren. Utländska godstransportföretag har fortsatt att köra i Sverige och har därmed brutit mot cabotagereglerna.

För att råda bot på det skärptes reglerna den 1 mars 2015. Då infördes möjligheten för Polismyndigheten att ta ut en sanktionsavgift vid en vägkontroll om det visar sig att föraren inte kan visa att denne utför en cabotagetransport. Sanktionsavgiften 40 000 kronor överprövas därefter av Transportstyrelsen som tar beslut i frågan när alla handlingar har kommit in.

– Vi upplever att problemen med utlandsbaserade transportföretag som missköter sig har minskat. Den ökade kontrollen och sanktionsavgifterna har haft en avskräckande effekt, säger Rainer Nilsson, sektionschef på Transportstyrelsen. Samarbetet med Polismyndigheten har fungerat väl och handläggningstiderna blir korta.

I de allra flesta fall har de utländska transportföretagen betalat förskott. Av de 72 stycken ärenden som kommit in till Transportstyrelsen har 60 stycken betalat i förskott. Detta har genererat en sammanlagd summa på 2,4 miljoner i sanktionsavgifter.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter