God tillväxt i byggbranschen

God tillväxt i byggbranschen

24 februari 2016

Färska resultat från Industrifaktas konsultpanel indikerar att aktiviteten på byggmarknaden kan komma att öka med 4–5 procent under de kommande två åren. I panelen, som intervjuas vid två tillfällen per år, ingår ett 60-tal arkitekter och byggtekniska konsultföretag.

Konsultföretagen kommer tidigt in i byggprojekten och därför ger arbetsvolym och orderstock en tydlig fingervisning om hur husbyggnadsinvesteringarna kan komma att utvecklas den närmaste tiden. Arbetsvolymen hos konsultpanelen hade i januari ökat med knappt 5 procent jämfört med för sex månader sedan.

Orderstocken, som är en indikator på konsulternas uppdragsvolym i nuläget, visade i den senaste mätningen en ökning med drygt 4 procent. Arkitekter och byggtekniska konsulter var de sektorer som i den senaste mätningen visade mest positiv utveckling.

Visa alla nyheter