Grönlunds inför drogtester

Grönlunds inför drogtester

02 mars 2016

Utbildningsföretaget Grönlunds inför nu slumpvisa alkohol- och drogtester tillsammans med företagets alkohol- och drogpolicy – för både personal och elever.

Alkohol och droger är en allvarlig orsak till ohälsa i samhället och som arbetsgivare och utbildningsanordnare ska vi vara ett föredöme. Arbetsgivares insatser spelar en viktig roll och Grönlunds vill här ta ansvar både förebyggande, identifierande och hjälpande. Därför inför vi slumpvisa alkohol- och drogtester tillsammans med vår policy.

Grönlunds är en av de ledande utbildarna inom transport i landet och kan påverka en stor grupp elever som varje år kommer att omfattas av vårt alkohol- och drogtestprogram. Som en av de första i branschen väljer vi att på detta sätt belysa vardagens drogproblem genom nolltolerans på vår arbetsplats och våra utbildningar.

– Vi hoppas givetvis att vår policy ska ge ringar på vattnet och uppmärksamma fler människor till ökad avhållsamhet av alkohol i vardagen, men också i trafiken.Viktigt att betona i sammanhanget är att Sveriges yrkesförare har en lägre alkoholkonsumtion i anslutning till körning än privatbilister. Undersökningar som gjorts har visat på tydligt negativ inställning till alkohol och körning inom yrkesgruppen, säger Andrea Irving, kommunikationsansvarig på Grönlunds.

Grönlunds alkohol- och drogpolicy är framförhandlad tillsammans med Unionen och som samarbetspartner gällande testerna anlitar Grönlunds Yrkesutbildningar Previa.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter