Grönt ljus för HVO i Mercedes lastbilar

Grönt ljus för HVO i Mercedes lastbilar

26 februari 2016

Nu godkänns Mercedes-Benz tunga lastbilar för det fossilfria dieselbränslet HVO. Godkännandet gäller med omedelbar verkan och gör att lastbilarna nu kan köras med mycket låg klimatpåverkan.

Det fossilfria biobränslet HVO blir allt mer uppmärksammat. Bränslet som har samma egenskaper som vanlig diesel produceras i huvudsak av  vegetabiliska fetter, både från odlingar och restprodukter från livsmedelsindustrin. HVO, som ibland benämns ”andra generationens biodiesel”, är helt fritt från svavel och aromatiska kolväten. Dessutom sänker det utsläppen av kväveoxider och är ofarligt för vattenlevande organismer.

Mercedes-Benz tillämpar samma intervaller för service, oljebyten och rengöring av partikelfilter för lastbilar som körs med HVO, som för de som körs med vanlig diesel. Effekt och vridmoment är också oförändrade, oavsett om bränslet är rent eller blandas med vanlig diesel.

Nyligen antog både både Stockholm och Göteborg en ny definition av ”Miljölastbil”, där lastbilar över 3,5 ton med dieselmotor som till 100 procent drivs av HVO uppfyller kraven som ställs.

- Utvecklingen av HVO är en revolution som skett lite utanför den allmänna debatten, säger Mattias Nilsson, landschef för lastbilar på Mercedes-Benz Sverige.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter