Hammerglass säkrar upp jättens nya maskinhytter

JCS:s Site Dumper 7T-1 HI-VIZ är en av de modeller som utrustas med Hammerglass som standard i hytten. (Foto: JCB)  

Hammerglass säkrar upp jättens nya maskinhytter

03 maj 2019

Hammerglass gör livet säkrare för ännu fler människor. Efter att i flera år arbetat med att säkra upp väg- och fastighetsmiljöer med okrossbara glaslösningar, följer bolaget upp med att göra vardagen tryggare för tusentals maskinförare världen över. Nu förses den engelska maskinjätten JCB:s anläggningsmaskiner, som första maskintillverkare i världen, med okrossbara Hammerglass som standard i sina förarhytter.

Varje år säljs det på världsbasis över 800 000 entreprenadmaskiner. De allra flesta fordonshytter levereras som standard med traditionella glasrutor. Maskinerna som används i alla tänkbara förhållanden är försedda med härdade eller laminerade glasrutor med minimal motståndskraft mot explosioner och stenras. Den oskyddade förarplatsen innebär självklart en enorm arbetsmiljörisk där konsekvenserna av en olycka årligen skördar oskyldiga liv. Hammerglass unika sammansättning skyddar maskinföraren mot både fallande stenblock och odetonerade sprängmedel.

Hammerglass AB i Förslöv har under 9 års tid utvecklat okrossbara lösningar för entreprenadmaskiner och är i dag ledande i Europa inom sitt område. Företaget som prioriterar kvalitet och säkerhet har investerat närmare 20 miljoner kronor i produktutveckling, tester, certifieringar och patent. Resultatet av utvecklingsarbetet är att det nu finns skyddsglaslösningar till de flesta av marknadens grävare och lastare - såväl nya som begagnade.

Engelska entreprenadmaskinsjätten JCB blir föregångare inom förarsäkerhet genom satsningen på att erbjuda okrossbara Hammerglass som standard i förarhytten på sina Site Dumpers. Samarbetet har pågått i det tysta i fyra år, medan Hammerglass och JCB:s ingenjörer samarbetat kring design och produktutveckling.

För Hammerglass innebär JCB:s beställningar en avsevärd omsättningsökning.

Bengt kommenterar de nya personalsatsningarna:

- Vi kommer att öka gradvis men vi räknar med att anställa ytterligare några personer i produktionen tack vare JCB:s satsning. JCB fått mycket positiv feedback från marknaden och vi har fått tydliga signaler om att de tänker följa upp med fler modeller. Nu har vi tagit ledartröjan i en nisch som på sikt kan omsätta stora volymer, så vi ser detta som början på en lång och spännande resa.

Utvecklingspotential

En maskinförare i gruv- och stenbrottsmiljö lever ett otryggt liv. Vid demolering av berg används sprängladdningar som ska explodera i ett visst mönster för att maximera sprängeffekten. Tyvärr detonerar inte alltid samtliga laddningar, utan vissa ligger kvar bland stenmassorna som blindgångare, eller så kallade dolor. När maskinföraren sedan bearbetar eller förflyttar stenmassorna finns en stor risk att dessa dolor oavsiktligt detonerar, med risk för allvarliga skador eller dödsfall som följd. En säker maskin skall ha dolskydd i frontrutan och okrossbara rutor i alla övriga rutor (s k Skyddsklass 3), ett krav som blir tydligare både från kundsida och myndighetshåll. I dag levereras nästan 30% av alla större grävmaskiner i Sverige och Norge med Hammerglass dolskydd i frontrutan.

Med vind i ryggen blickar Hammerglass framåt mot en allt tryggare vardag för maskinförarna och tills dess då fler entreprenadmaskinstillverkare följer i JCB:s fotspår.

- Vad kostar ett liv? Jag kan egentligen inte hitta någon bra orsak till att entreprenadmaskiner överhuvudtaget levereras med vanligt glas längre. Med rätt volymer blir extrakostnaden försumbar och på köpet får man de enorma fördelarna som en okrossbar lösning ger. Summerar man allt man vinner så finns det många incitament för branschen att förändra synen på hur en säker förarhytt ska utformas, avslutar Bengt.

Visa alla nyheter