Het debatt om markanvändning på Load Up North i Boden

Het debatt om markanvändning på Load Up North i Boden

24 augusti 2017

Mässan Load Up North öppnar på torsdagen 31/8 med en debatt i ett av de hetaste ämnena för basnäringarna: frågan om hur motstående intressen ska kunna samsas utan konflikter.

– Vi behöver mer diskussion och debatt där man kan mötas med respekt, även om man inte tycker likadant. Det gäller inte minst viktiga frågor som markanvändning, säger Lennart Gustavsson ordförande i Georange som tagit initiativ till debatten. 

Människan har under årtusenden nyttjat jorden för olika ändamål. Det har lett till tekniska landvinningar, bättre levnadsvillkor, men också påverkan på den ursprungliga miljön och lett till konflikter.

På Load Up North torsdag 31 augusti klockan 11.30 samtalar representanter från olika näringar om vad det innebär att ha motstående intressen när det ska bedrivas renskötsel, avverkas skog, byggas vindkraftparker eller utvinnas metaller. Samtalet leds av Sverker Olofsson och kan ses som en del i arbetet runt begreppet Social License to Operate.

Innan debatten börjar kommer det att hållas en inledning om Norrbottensdeklarationen. Med stöd av skogliga aktörer, men också landstinget och 12 av 14 kommuner i Norrbotten, är målet att göra den boreala skogsmarken i Norrbotten till Europas gröna lunga genom att i ett långt perspektiv fördubbla tillväxten i de norrbottniska produktionsskogarna och bli självförsörjande på råvara.

Debatten görs på initiativ av Georange Ideella Förening. Det är en samordnande intresseorganisation med sin främsta utgångspunkt i Sveriges malm- och mineraltillgångar. Deras huvudsakliga uppgift är att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin, i syfte att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag.

– Det här en viktig fråga, inte bara i vår del av världen. Vi måste våga ha uppe frågan på bordet och hitta sätt att föra en dialog på för att minska risken för upprörande konflikter och istället hitta sätt att mötas på, säger Lennart Gustavsson ordförande för Georange.

Även om ett samtal och debatt som den som kommer att hållas på Load Up North inte erbjuder någon lösning på kort sikt, behövs mötesplatser.

– Vi behöver fler mötes mötesplatser där inte alla tycker lika och prata med, inte om folk.

Han tycker att det var naturligt att debatten skulle hållas på Load Up North.

– Finns det en fungerande mötesplats är det bra att använda den för den här typen av debatter.

Förutom representanter för rennäring, gruva, skog och energiproduktion som kommer till debatten finns även fler intresseområden, som enligt Lennart Gustavsson brottas med denna fråga, exempelvis turism, biltestverksamhet och jordbruk.

– Alla verksamheter som konkurrerar om samma areal behöver hantera dessa frågor. Särskilt som vissa näringar har ett bevarande intresse medan andra har ett exploaterande intresse. Det går inte att stoppa huvudet i sanden och hoppas på en automatisk lösning. Eftersom vi har en tradition av att lösa konflikter över en kopp kaffe tycker jag att det här är ett bra sätt att mötas på, säger Lennart Gustavsson.

Bo Sandström, projektledare för Load Up North ser fram emot en het debatt.

– Det känns otroligt intressanta att öppna mässan med en så här viktig och betydelsefull debatt. Load Up North är återigen i händelsernas centrum, säger han.

 

Tid för debatten: 11.30, torsdag 31/7.

Plats: Inomhusscenen.

För mer information, kontakta:
Bo Sandström
Projektledare
Mobile +46 (0)70 – 544 4878
bo.sandstrom@nolia.se

Visa alla nyheter