Huddig är först och visar fullhybrid på mässan

Fullhybrid Tigon

Huddig är först och visar fullhybrid på mässan

16 augusti 2018

Huddig kommer att på Entreprenad live att visa upp Tigon.

– Det är en fullhybrid som vi är först med. Den drar mindre diesel, går tystare och ger bättre dragkraft, säger marknads- och försäljningschefen Daniel Myrgren.

En Hybrid innebär att man kan köra både på el och diesel. Batterierna laddas både av dieselmotor med generator och av EMG i samband med t.e.x bromsning.
– En Tigon kan man köra på de egna batterierna i två mil eller normalgräva två timmar, säger Daniel Myrgren.
Samtidigt som maskinen kan gå på diesel om det behövs, så kan man plugga in den på elnätet och köra och ladda.
Tigon presenterades på Svenska Maskinmässan.
– Alla strävar i dag efter att få ner fossilanvändningen och det krävs ofta i upphandlingar. Intresset har varit väldigt stort, säger han.

Huddig är ett svenskägt företag som startades och som fortfarande har sin fabrik och sitt huvudkontor i Hudiksvall. Man har specialiserat sig på grävlastare och varje år lämnar ca 120 maskiner fabriken.
– Våra huvudmarknader är Skandinavien, Tyskland och Nordamerika, berättar Daniel Myrgren.

Huddig kommer också att på Entreprenad Live att visa upp sin järnvägsmaskin med drivning på järnvägshjulen.
– Tidigare drevs entreprenadmaskiner som användes på järnvägsräls av sina gummihjul. Men då riskerade man att skada givare som kommer på fler och fler bansträckningar varför vi har kompletterat med drivning på järnvägshjulen. Maskinen kan fortfarande köras i både gummihjulsläge och i så kallat High rail.
Om maskinen ska köras på landsväg kan järnvägshjulen hissas upp och grävlastaren kan köras som en vanlig entreprenadmaskin.

Man kommer också att ställa ut sin City 1260D.
– Vi lanserade 1260D, som även Cable och Rail bygger på. i fjol. Den har ett helt nytt styrsystem som är samma som i Tigon, vilket innebär att den har en överkapacitet i processorkraft, sju och en halv gång bättre än tidigare. Vi säger att den lånat av framtiden.
– I praktiken innebär det bland annat att maskinen reagerar mycket snabbare, det är som om du har skopan vid dina fingertoppar.

Faktaruta

Så här presenterar Huddig själva sin fullhybrid:
Dieselmotorn driver tre EMG:er (elektriska motorgeneratorer) som i sin tur driver pumparna för arbets- hydrauliken. EMG:erna kan vid behov ladda ett litiumbatteri. I en annan driftsituation kan EMG:erna med hjälp av effekten från dels dieselmotorn och dels ytterligare effekttillskott från batteriet, leverera högre uteffekt än vad dieselmotorn själv levererar. Energin från dieselmotorn och/eller batteriet, eventuellt via ett ladduttag, kan användas på valfritt sätt för arbetshydraulik eller framdrivning. Såväl arbetshydraulik som framdrivning kan drivas med enbart eldrift när så önskas.
Verkningsgraden i EMG:erna är väsentligt högre än i en konventionell mekanisk drivlina, och eftersom EMG:erna för framdrivning är direkt kopplade till hjulen via navreduktioner, blir förlusterna minimala.

Visa alla nyheter