Huddig lanserar adaptiv centralsmörjning som aktivt smörjer efter behov

Huddig lanserar adaptiv centralsmörjning som aktivt smörjer efter behov

04 oktober 2017

Huddig AB har tagit fram ett adaptivt centralsmörjningssystem tillsammans med en av de ledande tillverkarna av centralsmörjning, BEKA Lubrications.

Systemet fabriksmonteras och styrs av maskinens styrsystem vilket innebär att fettmängden justeras adaptivt beroende på vilken funktion som används mest - grävning, lastning eller transport. Huddig High Performance Grease och optimal smörjning ger dig som kund såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar.

Maskinföraren kan manuellt justera nivån av smörjning i displayen i förarhytten om behov av mer eller mindre fett skulle uppstå vid en viss aktivitet.

En stor fördel med att centralsmörjningen är fabriksmonterad är att alla slangdragningar är optimala med förborrade genomföringar och kanaler. Förutom att höja kvaliteten på systemet och monteringen minimeras risken för tvära böjar och slangbrott.

Systemet täcker hela maskinen inklusive merparten av de tillbehör som går att köpa till exempelvis tiltrotator eller järnvägsutrustning. Systemet går att bygga ut till samtliga tillbehör.

Systemet HCLS – HUDDIG Central Lubrication System beställs som tillval. Över 90% av de maskiner som hittills beställts, levereras med fabriksmonterat HCLS.

För mer information:
Daniel Myrgren, Marknadschef Huddig AB
Tel: +46 70 527 43 00

Visa alla nyheter