Industriell restvärme kan bli en bra affär

Industriell restvärme kan bli en bra affär

22 februari 2016

Region Örebro läns energikontor vill komma i kontakt med företag för att utveckla nyttjandet av industriell restvärme. Man har nämligen fått EU-stöd för detta.

Till att börja med handlar det om att identifiera möjliga samarbeten i de fem länen i Östra Mellansverige – där Örebroregionen ingår.

– Det här är en del i ett större åtagande att främja energieffektivitet och öka användandet av förnybar energi i företagen. I det projektet som nu fått EU-stöd ska vi identifiera de restvärmesamarbeten som har bäst förutsättningar att bli förverkligade och ta fram en plan för att öka nyttjande av restvärme mellan företag, säger Peter Åslund, områdeschef för energi- och klimat vid Region Örebro län.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter