Innovationer och ny teknik i framtidens byggbransch

Innovationer och ny teknik i framtidens byggbransch

25 oktober 2018

Hur kan digital teknik och smart teknik förenkla framtidens byggande? En del av svaret ges i samband med Nordic ConTech Talk den 13 november då en rad innovationsföretag möter den etablerade byggbranschen. Arrangörerna bakom evenemanget vill inspirera den svenska byggbranschen att utveckla byggandet med hjälp av ny innovativ teknik.

Byggsverige står inför en stor omvandling för att klara konkurrens och krav på utveckling.

Nordic ConTech Talk är det första evenemanget av det här slaget där syftet är att öka användningen av ny digital teknik. Förutom enskilda samtal mellan innovatörer, investerare, samt företrädare för FinTech och byggbranschen blir det panelsamtal och utblickar. Att byggbranschen nu på allvar ser vad ny teknik kan användas till har väckt intresset hos olika investerare.

Nordic ConTech Talk arrangeras av Svensk Byggtjänst, Bygg 4.0, Nordbygg, Industrifakta och Swedish Standards Institute (SiS). Förväntningarna på att hitta nya vägar är stora.

– Nordic ConTech är ett intressant initiativ som jag tror kommer bidra till nya spännande allianser, förklarar Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta.Byggbranschen satsar mycket pengar på innovationer, men hittills har det främst varit relativt avgränsat till det egna stupröret. Ett alltmer komplext byggande med många inblandade parter är säkert ett skäl till att man försenats i digitaliseringsprocessen, fortsätter han.

Tanken är att Nordic Contech ska drivas av organisationer som anses vara fristående inom byggbranschen:
– Alla vi som står bakom Nordic Contech uppfattas som oberoende och mer fristående inom branschen, vilket är en förutsättning för att alla ska känna sig välkomna och kunna ta del av det som Nordic Contech genererar, berättar Peter Söderberg, projektchef för byggmässan Nordbygg. Min vision är att Nordic Contech ska ge byggbranschen nya, användbara lösningar och produkter. De nya innovativa start up- företagen vi nu har på plats kommer att öppna ögonen för nya möjligheter hos besökarna.

Evenemanget kommer att gå av stapeln den 13 november på Skyddsrummet i Stockholm.

Visa alla nyheter