Klaravik nyanställer och möter intresse inom skog och lantbruk

Klaravik nyanställer och möter intresse inom skog och lantbruk

05 september 2019

Intresset för att köpa begagnade maskiner växer. Inte minst inom lant- och skogsbruk. Som en följd anställer nu Klaravik ett koppel av nya auktionsmäklare. Geografiskt är det både nyrekryteringar till storstadsområden: Uppsala, Örebro och Borås och till mindre regioner som Blekinge och Hälsingland. “Vår styrka är att finnas nära våra kunder. Oavsett var i landet. Stad som land”, säger försäljningschefen Carita Nero.

Ungefär hälften av Klaraviks medarbetare finns på huvudkontoret i Karlstad och webbutvecklingsavdelningen i Lund. Den andra hälften utgörs av kåren av auktionsmäklare, i hela Sverige. Den senare gruppen får nu inte mindre än en sextett nya kollegor. Annika Wängvik (i Borås och Alingsås med omnejd), Sofie Tegelhammar (Örebro), Erik Gustafsson (Uppsala), Lena Liljeström (Blekinge) och Ulf Boström (Hälsingland) förtätar Klaraviks Sverigekarta.

“Det ger oss förutsättningar att vara ännu mer relevanta såväl i myllan som i industriområdet och för kunder inom våra olika huvudbranscher: verktyg, maskiner och fordon. I samtliga distrikt har vi haft närvaro, dock inte en dedikerad person. Nu kan vi växla upp vår lokala servicenivå på de här ställena”.

Ökad efterfrågan inom lantbruk och skogsbruk

Sedan 2012 och starten för Klaravik har verktyg och entreprenadmaskiner dominerat auktionsutbudet. Senaste åren har dock både skogen och lantbruket tagit allt större plats. Exempelvis auktionerades 518 traktorer ut på klaravik.se 2017, följt av 766 stycken 2018. Årsprognosen för 2019 pekar mot närmare 1400 traktorer.

“Vi ser en accelererande trend särskilt inom de här områdena. Och i takt med att vi förmedlar försäljningar av fler intressanta maskiner – allt i från traktorer till skördare – är våra auktioner något som branscherna följer med större intresse”, säger Carita Nero, vidare.

Utser HR-ansvarig

Men det är inte bara auktionsmäklarna som blir fler. Även affärsområdet som jobbar med konkurser och återtag får ett tillskott i Jesper Marklund i Skellefteå och på huvudkontoret i Karlstad blir Sofia Eriksson, som återvänder efter föräldraledighet, HR-ansvarig.

“I takt med att verksamheten växer vill vi kunna jobba ännu mer strukturerat med våra personalfrågor. Den nya rollen kommer Sofia fylla ypperligt”, säger Christian Lenander, VD.

Klaravik är med de senaste nytillskotten 80 medarbetare i Sverige.

Visa alla nyheter