Lambertsson utökar sin klimatsmarta maskinpark

Lambertsson utökar sin klimatsmarta maskinpark

21 april 2017

Byggbranschen behöver minska sin miljöpåverkan, bland annat genom att sänka anläggningsmaskinernas utsläpp. Lambertsson vill bidra till en hållbar utveckling och investerar därför i fler eldrivna maskiner.

Byggbranschen har så här långt bara gjort små och kortsiktiga framsteg när det gäller att sänka koldioxidutsläppen, det visar Statistiska Centralbyråns senaste siffror.

Byggsektorn står för tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige och utsläppen kommer till största delen från transporter, arbetsmaskiner och arbetsfordon.

Uthyrningsföretaget Lambertsson Sverige AB inledde i fjol sin omställning till mer klimatsmarta maskiner i sitt uthyrningssortiment - och nu växlar man upp. I år investerar företaget i ytterligare eldrivna maskiner, främst hybridgrävmaskiner, hjullastare och stampar.

- Efterfrågan har ökat hos våra kunder och inom vissa maskingrupper hyr vi ut fler eldrivna än dieseldrivna. Det är en glädjande utveckling och vi vill gärna bidra med mer grön kraft till den här viktiga omställningen, säger Per Hovbrandt, marknadschef på Lambertsson.

Och det finns anledning för byggföretagen att satsa på att använda miljövänliga maskiner. Under våren behandlar riksdagen regeringens proposition om ett nytt klimatpolitiskt ramverk med högt ställda mål, bland annat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Regeringen ger också signaler om att lagstiftningen kan komma att skärpas på byggsidan. En utredning är tillsatt för att se över dagens byggregler och analysera hur regelverket kan utformas för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen.

- Det finns många goda skäl att välja klimatsmarta alternativ i maskinparken. De har inte bara nollutsläpp av växthusgaser, de är också tysta och avgasfria vilket ger en bra arbetsmiljö och upp till 55 % lägre driftkostnader. Att hyra våra gröna maskiner är hållbart i alla avseenden, säger Per Hovbrandt.

För ytterligare information, kontakta:

Ola Angel, Lambertsson Sverige AB, 0733-37 61 00

Visa alla nyheter