Motorverksamheten inom Malte Månson AB heter numera: Universal Power

Motorverksamheten inom Malte Månson AB heter numera: Universal Power

04 december 2017

Efter snart 100 års verksamhet har motorverksamheten inom Malte Månson AB tagit ett rejält omtag!

”Med nytt namn och en helt ny kostym kan vi ge en mer rättvisande bild av oss
själva, våra leverantörer och vår marknad”, säger Staffan Lindewald, VD på
Universal Power.
Universal Power är exklusiv generalagent för Perkins, Kubota och Kohler – alla
tre världsledande tillverkare av industrimotorer och verksamma på den
globala marknaden.
”Namnet och den nya moderna grafiska profil som följer med namnbytet
är ett viktigt steg i målsättningen att ytterligare befästa vår ledande roll inom
de marknadssegment vi är verksamma”, förklarar Staffan Lindewald.
”Vi har under senare tid på ett målmedvetet sätt effektiviserat vårt
arbetssätt, vilket betyder kortare ledtider inom samtliga processer inom
företaget”.
”Det är verkligen något som är till gagn för våra kunder”.
Ny webbplats
Universal Power lanserar en helt ny webbplats (universalpower.se).
”Här har vårt arbete inriktats på att utveckla en modern och överskådlig
webbplats som lätt att navigera i”, säger Staffan Lindewald.
”Med hjälp av en ny motor-konfigurator kan våra kunder bland annat
snabbt och enkelt hitta rätt motor till rätt maskin. Det är inte minst viktigt, med
tanke på de nya miljökrav som gäller från 2019.”

Visa alla nyheter