Ny IBC från Rudskoga Svets Mekaniska AB i sammarbete med Swea Energi AB.

Ny IBC från Rudskoga Svets Mekaniska AB i sammarbete med Swea Energi AB.

05 mars 2018

Rudskoga Svets Mekaniska AB har tagit fram en ny IBC som ska användas av Swea Energi AB. Det som ska förvaras och transporteras i tankarna är ett additiv som ska blandas med HVO. Detta kommer att göra bränslet till ett premiumbränsle och är helt vegetabiliskt. Ordern omfattar i första hand 25 st IBC-er.

Dessa är konstruerade av Rudskoga Svets Mekaniska AB och EPS, som är leverantörer av additivet.

IBC-n är testad hos RISE(SP) i Borås och uppfyller gällande regler för transport av farligt gods dvs ADR o ADR-S för vägtransport, RID o RID-S för järnvägstransport, IMDG-Koden för transport till havs samt
FN:s rekomendationer för transport av farligt gods.

För mer info:

Daniel Turesson

Telefon: 070-213 78 18

E-post: daniel.turesson@rudskogasvets.se

Visa alla nyheter