Optimerad balans mellan skopa och maskin

Skopserien Optiline ger ökad produktivitet och håller kostnaderna nere.

Optimerad balans mellan skopa och maskin

23 maj 2017

SMP Parts nya skopserie Optiline är optimerad för att skapa bästa möjliga balans mellan skopa och maskin. Optilineskoporna ger både ökad produktivitet, mindre slitage på maskinen och lägre bränsleförbrukning per flyttad massa – fördelar som sammantaget ger en fördelaktig ägarkostnad.

Fördelarna med Optiline är många. Med multipla radier i svepet kan maskinens brytkraft utnyttjas fullt ut, vilket är optimalt när man gräver i hårt material eller bryter upp sten. Skopans optimerade geometri ger en mjuk grävrörelse och en smidig grävcykel, något som minskar slitaget på maskinen och minimerar risken för överbelastning.

Taklängden i Optilineskoporna är optimerad för SMP S60-grind. Den unika designen ger en stabilare maskin och ökad hastighet i grävcykeln. Skoptakets längd ger dessutom en optimal spänningskoncentration som motverkar utmattning på utsatta punkter.

Genom att använda ett material med hög hållfasthet har skopans vikt kunnat reduceras med tio procent jämfört med SMPs tidigare rörbyggda skopmodeller, detta utan att prestandan försämrats.

Goda skäl att välja Optiline:
•Maximal brytkraft
•Ökad produktivitet
•Lägre dieselförbrukning
•Ökad hastighet i grävcykeln
•Mjukare grävrörelse
•Mindre slitage på maskinen
•Fördelaktig ägarkostnad

Sammanfattningsvis ger Optilineskopan ökad brytkraft, mjukare grävrörelse och snabbare grävcykel som ökar kapaciteten samtidigt som belastningen på maskinen minskas. Detta ger mindre slitage på maskinen, vilket i sin tur bidrar till att ge maskinen ökad livslängd och en lägre bränsleförbrukning. På så sätt främjar Optilineskopan produktiviteten samtidigt som den sänker ägarens kostnader.

Skopserien Optiline passar till grävmaskiner i segmentet 12–18 ton med S60-fäste.

För mer information, kontakta:
Lars-Göran Stenberg, VD
SMP Parts AB
Tel 073–029 93 25
www.smpparts.com

Visa alla nyheter