Planering ska ge billigare byggen

Planering ska ge billigare byggen

03 mars 2016

I ett Vinnova-finansierat projekt ska nu både bygg- och återvinningsindustrin få tillgång till ett nytt planeringsverktyg. Allt för att resurserna ska kunna användas effektivare.

– Inom både bygg- och återvinningsindustrin saknas en taktisk nivå för planering. De är duktiga på att planera det dagliga, men för att resurserna ska användas effektivt behöver man lyfta sig ovanför det operativa, säger Anna Fredriksson, universitetslektor i bygglogistik vid Linköpings universitet.

Det finns stora likheter mellan bygg- och återvinningsindustrin. På den högsta nivån finns strategiska översiktsplaner som gäller för hela företaget och det finns en fungerande planering på den operativa nivån, hur saker rent praktiskt ska gå till. Men den taktiska mellannivån saknas.

Lärdomar man drar stannar där de uppkommer och det finns ingen kunskapsöverföring mellan de olika byggprojekten respektive mellan återvinningsfilialerna. Det gör att även de stora företagen i många fall fungerar som om de vore flera småföretag.

– Det finns fungerande it-stöd och processer för andra branscher, men i projektet ska vi utveckla det vidare så att det fungerar även för bygg- och återvinningsbranscherna, förklarar Anna Fredriksson.

Projektet RePlan startade i januari i år, löper ut vid årsskiftet 2017/18 och drivs inom Vinnovas satsning på utmaningsdriven innovation. Den totala budgeten ligger på runt nio miljoner kronor varav Vinnova står för cirka 4,2 miljoner kronor.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter