Premiär för hybridgrävaren när Malmö bygger nytt reningsverk

Här på Sjölunda reningsverk arbetar sig en Komatsu-hybrid ner genom marklagret för att ge plats åt stadens nya reningsverk.

Premiär för hybridgrävaren när Malmö bygger nytt reningsverk

01 juni 2017

På Sjölunda i Malmö arbetar sig en Komatsu hybridgrävare HB 365 LC-3 ner genom marklagret för att i sinom tid ge plats för stadens nya reningsverk.

– Vi är hittills mycket nöjda med maskinen, säger Per Jönsson, ägare till Jönssons Sydgräv.

Hybrid innebär i det här sammanhanget att den energi som skapas när bromssvängen bromsas lagras för att i stället användas när maskinen accelererar och behöver extra kraft.
– Det är ju en helt ny teknik och vi har bara haft den någon månad. Också föraren är nöjd, säger Per Jönsson.
Hybridtekniken har ju länge funnits på bilar och på lastbilar.
– Men det har ju inte hänt så mycket revolutionerande på grävmaskinsidan, först nu.

Jönssons Sydgräv ingår i en grupp av entreprenadföretag med säte i Trelleborg. Tillsammans har företaget ett 100-tal anställda.

Där det nya Sjölunda reningsverk ska ligga är man i färd med att schakta undan de många gånger förorenade massorna från det gamla reningsverket.
Gamla rör ska ersättas med nya och allt har inte gått problemfritt. Ett avloppsrör sprang läck för några veckor sedan och en fyra meter hög stråle med avloppsvatten stod rakt upp i luften.
– Sånt händer när man är inne och rotar i gamla grejor
Man får alltid räkna med lite komplikationer, säger Per Jönsson.
Nu är läckan lagad provisoriskt och nu återstår arbetet med att schakta undan massorna.

När Entreprenad Live är på besök håller Komatsu-grävaren på att arbeta sig ner genom något som ser ut som ett gråsvart lerlager.
– Det är rester från den gamla havsbotten, berättar Anders Liljön, arbetsledare på AF-gruppen.

Spillepengen/Sjölunda har i århundranden varit Malmös deponi- och avfallsplats. Här var förr hav men så började staden tippa av sina sopor och andra rester. Men på den tiden var det inte så noga och marken kan ofta vara svårt förorenad.
– Vi har bl.a. hittat cyanid i vattnet, berättar Anders Liljön.
Den förorenade marken körs på ett håll och den vanliga åt ett annat.

VA Syd satsar 200 miljoner kronor på nya inloppskanaler för avloppsvatten till Sjölunda avloppsreningsverk. I projektet ingår en ny renshantering med nya gallerkanaler och nytt sandfång. Bygget ska stå klart om 1,5 år.

Visa alla nyheter