Produktionsrekord av vindkraft i Sverige

Produktionsrekord av vindkraft i Sverige

18 april 2016

Vindkraften slog nytt produktionsrekord under 2015 med hela 16,6 TWh. Denna produktionsmängd motsvarar 10 procent av landets totala elproduktion. Nettoexporten av el från Sverige slog även den nytt rekord med 22,6 TWh under 2015.

Förutom år 2014, då elanvändningen var ytterligare något lägre, har elanvändningen inte varit så låg under 2000-talet i Sverige. Elanvändningen i norsk industri fortsätter dock att öka.

Utvecklingen kan verka överraskande med tanke på den hårt pressade oljeindustrin. Det återstår dock att se hur Norge på längre sikt kommer att kunna ställa om ekonomin och minska inslaget av olja.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter