Sandvik OptiMine® visualiserar gruvdriften

Sandvik OptiMine® visualiserar gruvdriften

12 september 2017

Sandvik OptiMine® är en modulbaserad informationstjänst som ger en vy i realtid av gruvbrytningen under jord. Den kan användas för alla slags gruvapplikationer och hela den mobila maskinflottan, även för utrustning som levereras av andra tillverkare.

Sandvik fortsätter att utveckla och förbättra sina avancerade automationslösningar. Det har länge varit en utmaning att få en tydlig överblick över gruvdriften. Med Sandvik OptiMine® kan man nu jämföra en modell av gruvan med gruvans faktiska layout, och det skapar möjligheter till kontinuerliga förbättringar i realtid.

Sandvik OptiMine® är en modulbaserad informationstjänst som ger en vy i realtid av gruvbrytningen under jord. Den kan användas för alla slags gruvapplikationer och hela den mobila maskinflottan, även för utrustning som levereras av andra tillverkare. Tjänsten har verktyg för realtidsspårning och produktionsstyrning av både manuell och automatiserad gruvdrift. Sandvik OptiMine®-modulerna går att kombinera efter behov så att man får den funktionalitet som är nödvändig för att optimera gruvverksamheten. Tack vare öppna gränssnitt kan lösningen även integreras med andra IT-system för gruvor.

De två senaste modulerna är:

3D Mine Visualizer
Sandvik OptiMine® 3D Mine Visualizer bygger på 3D-skanning och levererar en tredimensionell modell av gruvan. 3D-visualiseringen ger en betydligt bättre överblick av stora gruvmiljöer. En av de viktigaste fördelarna med 3D-visualisering är att man mer effektivt kan kommunicera och tolka data kring både den nuvarande situationen och framtida planer för gruvmiljön.

Medvetenheten om hur situationen ser ut blir bättre eftersom information om gruvan lätt kan studeras och förstås med ett ögonkast. 3D-visualisering är ett värdefullt verktyg för driftsplanering, analys av problemområden och övervakning av gruvans utveckling över tid.

Drill Plan Visualizer
Sandvik OptiMine® Drill Plan Visualizer är ett lättanvänt verktyg för visualisering av produktionsborrning och bergförstärkning.

I Sandvik OptiMine® Drill Plan Visualizer visualiseras borrplaner och borresultat på ett användarvänligt och informativt sätt, vilket ger de verktyg man behöver för att jämföra borresultaten med planerna för produktionsborrning och bultning.

Borrplaner och systematisk bultning kan enkelt skapas, ändras och redigeras för bästa resultat. Med ett webbaserat användargränssnitt kan man få information om planerad och faktisk borrning praktiskt taget var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst.

Borrplanerna överförs automatiskt till borraggregatet och aktuella borrdata i realtid blir omedelbart tillgängliga i produktionsstyrningssystemet. Precis som övriga Sandvik OptiMine®-moduler kan Drill Plan Visualizer-data göras tillgängliga för andra IT-system för gruvor.

Vid produktionsborrning visar Sandvik OptiMine® Drill Plan Visualizer befintliga borrplaner och faktiska resultat i ett 3D-format, vilket även inkluderar MWD-data (measurement-while-drilling) när sådana uppgifter är tillgängliga. MWD-data kan även visas i 2D-grafer för mer detaljerade, alternativa analyser av borresultaten. Via det intuitiva användargränssnittet går det snabbt och enkelt att skapa och redigera nya borrplaner.

De nya modulerna kompletterar de befintliga Sandvik OptiMine®-modulerna Monitoring and Reporting, Scheduler, Task Management och Location Tracking, som används i gruvor i Australien, Nord- och Sydamerika, Afrika och Europa.

Visa alla nyheter