Satsning för en fossiloberoende fordonsflotta

Satsning för en fossiloberoende fordonsflotta

12 februari 2016

Med stöd av Energimyndigheten lanserar Sweco, Energiforsk, VTI och Fores 2030-sekretariatet en gemensam satsning för att skapa en Strategisk Innovationsagenda; ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?”

Det finns idag god kunskap och avancerad teknik för att Sverige ska kunna genomföra en omställning till ett fossiloberoende samhälle, men en konkret handlingsplan över hur omställningen ska genomföras saknas. Den svenska bilförsäljningen slog rekord år 2015 med 345 108 nya bilar varav över 90 procent inte drivs med förnybar energi.

Sweco, Energiforsk, VTI och Fores 2030-sekretariatet kommer att samla ett stort antal aktörer från näringslivet, beslutsfattare, ideella organisationer, forskare med flera för att påskynda och konkretisera samhällets arbete för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

– En hållbar transportsektor kan ge fler arbetstillfällen och en hållbar samhällsutveckling samtidigt som både forskningen och utvecklingen kan resultera i nya tekniska innovationer som kan stärka Sveriges exportpotential och konkurrenskraft. För att Sverige ska kunna bli ett föregångsland för resten av världen inom detta område krävs en tydlig handlingsplan där alla är med på tåget, säger Jonas Dahl, områdesansvarig transport och drivmedel, Energiforsk.

Projektet pågår under hela 2016 och skyndar på arbetet för att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, en vision som presenterades i regeringens utredning ”Fossilfrihet på väg 2013”.

Både arbetet under året och projektrapporten kommer att vara användbar för en bred grupp; inom bland annat näringsliv, forskning och för myndigheter.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter