Siffrorna pekar uppåt för Entreprenad Live

Siffrorna pekar uppåt för Entreprenad Live

18 september 2019

Entreprenad Live visar fina siffror. När mässan på Ring Knutstorp avslutades på lördagen kunde arrangörerna konstatera att såväl antalet besökare som antalet utställare ökat.

●Antalet besökare ökade med över 10 procent jämfört med motsvarande mässa 2017. Den nya rekordsiffran slutade på sammanlagt 7763 personer under tre dagar.

●Antalet utställare ökade med 30 procent. Sammanlagt 200 utställare ställde ut.

- Det var också rätt utställare och rätt besökare vilket ledde till många leads och många affärer, konstaterar Peter Eriksson och Hans-Erik Kristensson som tillsammans arrangerar Entreprenad Live.

- Vi strävar efter ett enkelt och obyråkratiskt samarbete med utställarna och när utställarna är nöjda så är vi nöjda.

Entreprenad Lives idé är att arrangera regionala mässor dit det är enkelt att ta sig för såväl besökare som utställare. ”Prova-På” är en självklar del av mässan och utvecklas mer för varje gång.

- Det ska vara 100 procent Live, säger Peter Eriksson och Hans-Erik Kristensson.

- Nu packar vi ihop och laddar för Göteborg den 3-5 september 2020.

 

Visa alla nyheter