Skattebefrielse för biodrivmedel

Skattebefrielse för biodrivmedel

22 februari 2016

Sverige har fått besked om rätten att använda skattebefrielse för biodrivmedel tre år till.

– Det är positivt. Det borde efter klimatavtalet i Paris vara en självklarhet att vi ska använda klimatskatter för att styra om från fossila bränslen till förnybara biobränslen. Det är dags att agera i EU för att införa koldioxidskatter i alla sektorer, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

– Vi måste skynda på omställningen i transportsektorn och i andra delar av ekonomin. För att det ska ske till låg kostnad och rationellt behöver vi generella och långsiktiga styrmedel. Regelverk som bara gäller tre år bromsar utvecklingen eftersom bolagen inte vet hur förutsättningarna ser ut framöver och därför inte kan investera i ny produktion, avslutar Gustav Melin.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter