Smålands Traktor AB namnändrar till Söderberg & Haak Öst AB

Smålands Traktor AB namnändrar till Söderberg & Haak Öst AB

03 januari 2018

Smålands Traktor AB, som har anläggningar på Propellervägen, söder om Kalmar Flygplats samt i Frödinge i norra delen av länet, byter nu namn till Söderberg & Haak Öst AB.

Namnändringen innebär ingen förändring i verksamheten utan är snarare en följd av att huvudägaren ändrat strategi beträffande sin försäljningsorganisation i landet. Detta innebär att Söderberg & Haak kommer att bli en del av företagsnamnet på de anläggningar där Söderberg & Haak är huvudägare i bolagen.

Jörgen Bogren, verksamhetsledare och tillika delägare i bolaget, kommenterar ”Vi kommer inte att ändra något i vår bemanning eller lokala förankring, men vi ser det naturligtvis som en fördel att ingå i Söderberg & Haak-gruppen med den finansiella styrka och övriga synergier det ger. Med namnbytet blir vår tillhörighet tydligare och det tror jag är bra för både kunder och leverantörer”.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Bogren, Verksamhetsledare Söderberg & Haak Öst AB, tfn 073-62 843 68
Hans Ripa, VD Söderberg & Haak Maskin AB, tfn 070-56 032 48
Erik Thuring, Marknadschef Söderberg & Haak Maskin AB, tfn 070-53 592 10

Visa alla nyheter