Stabilt resultat för Svevia

Stabilt resultat för Svevia

25 februari 2016

Svevias rörelseresultat för årets sista kvartal förbättrades med drygt 80 procent till 76 miljoner kronor. Det resulterade i motsvarande helårsresultat på 265 miljoner kronor (202) och en avkastning på eget kapital på 18,5 procent.

– Det är glädjande att se att de åtgärder som vidtagits de senaste åren fortsätter att ge effekt på Svevias resultat. Vi ser att långsiktigt och uthålligt förbättringsarbete skapar lönsamhet, säger Zdravko Markovski, vd och koncernchef.

Omsättningen totalt för Svevia blev cirka 7 miljarder kronor, vilket är i samma nivå som föregående år. Kassaflödet har stärkts ytterligare under året. Orderingången landade på 6 572 miljoner kronor (6 403) vilket är något högre jämfört med föregående år, orderstocken däremot blev något lägre.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter