Svenskt träbyggande till Kina

Svenskt träbyggande till Kina

05 februari 2016

Med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i spetsen åkte en delegation från Sverige till Kina och Beijing den 24 november. Den 26 november arrangerades bland annat ett seminarium om modernt träbyggande.

Det var i september som Kina beslutade att de ska öka sitt byggande i trä. Beslutet innebär ett stort genombrott för träbyggande på världens största byggmarknad. I Kina har regeringen blivit allt mer medveten om träbyggandets fördelar.

Branschorganisationen Svenskt Trä har, inom ramen för European Wood som är ett europeiskt samarbete inom träindustrin, arbetat nära kinesiska byggmyndigheter i syfte att överföra kunskap om normer och standarder för ett modernt träbyggande. Arbetet har innefattat studieresor, kommittéarbete och demonstrationsprojekt och har pågått sedan 2005.

Beslutet att främja trä som byggnadsmaterial bygger också på att miljömedvetenheten är stor i Kina i dag. De står inför stora utmaningar i att minska utsläppen och klimatpåverkan. Trä är ett förnybart byggnadsmaterial som kan hjälpa Kina att minska deras klimatpåverkan, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.

–Vi ska utbyta erfarenheter med Kina och visa på de stora fördelarna med modernt träbyggande. Förutom klimatfrågan är träbyggandet också oslagbart när det gäller resurs- och kostnadseffektivitet, säger Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli. Seminariet om träbyggnad är en del av en större resa som arrangerats av LRF Skogsägarna.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter