Tomas Johansson ny beläggningschef i Svevia

Tomas Johansson ny beläggningschef i Svevia

16 augusti 2017

Tomas Johansson har utsetts till ny chef för division Beläggning i Svevia, från och med den 14 november 2017.

Tomas Johansson har lång erfarenhet från väg- och beläggningsbranschen med bland annat ledande befattningar inom Skanska.

– Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Tomas Johansson vars gedigna erfarenheter kommer att vara en stor tillgång både som chef för division Beläggning samt som medlem i Svevias koncernledning, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef, Svevia.

Tomas Johansson kommer närmast från Skanska Asfalt och Betong och en position som regionchef.

– Jag tycker det ska bli väldigt spännande att få möjlighet att leda den strategiska utvecklingen dels i beläggningsverksamheten men också i Svevia som helhet. Utifrån min erfarenhet vill jag bidra till att Svevias position på marknaden blir den bästa möjliga ur ett lönsamhetsperspektiv, säger Tomas Johansson, tillträdande divisionschef Beläggning, Svevia.

För ytterligare information kontakta:

Anders Gustafsson, vd och koncernchef, Svevia, +46 8 404 10 00

Visa alla nyheter