Välkomnad granskning av åkeribranschen

Välkomnad granskning av åkeribranschen

22 mars 2016

Transportföretagen välkomnar Skatteverkets granskning av åkeribranschen där ett hundratal åkeriföretag kontrollerats. Vi har länge efterlyst en granskning för sundare konkurrens och villkor i branschen.

I början av mars redovisade Skatteverket resultatet för förra årets särskilda kontroll av ett hundratal åkeriföretag. Utredningarna ledde till höjda skattebelopp på 44 miljoner kronor och till att ytterligare kontroller av ett tusental chaufförer har inletts.

– Vi har länge efterlyst en tuffare granskning av branschen. Företagen måste kunna konkurrera på lika villkor, säger Anders Norberg, tf vd för Transportföretagen.

Visa alla nyheter