Zurface etablerar sig i Sverige

Zurface ska lösa bristen på natursten i Sverige

Zurface etablerar sig i Sverige

16 januari 2019

Zurfacekoncernen producerar och säljer naturstensprodukter till bland annat kommuner och entreprenörer för stora infrastruktur- och byggnadsprojekt såväl som trädgårdsprojekt. Egen produktion sker på Bornholm i Danmark och företaget har handelspartners i stora delar av världen.

•Det råder en stor brist på natursten i Sverige, vilket är anmärkningsvärt. Tillsammans med Zurface i Danmark ser vi en stor möjlighet på den svenska marknaden med vårt breda utbud, säger Eric Waxin, VD Zurface Sweden AB

Naturstensbranschen är ett viktigt inslag i alla offentliga projekt och har en stor efterfrågan. Granit, skiffer och övriga material anläggs bla i projekt såsom Slussen, Sergels Torg, Norvik Hamn. Det är en produkt som ligger i tiden och är mycket bra ur klimathänseende.
•Vi har länge tänkt tanken att ta klivet över sundet och nu kom ett ypperligt tillfälle tillsammans med Eric Waxin och hans partners, säger Henrik Sörgaard Nielsen, CEO Zurface A/S

Ett utpräglat miljöarbete och klimatkompensation ska få kunder i Sverige att föreskriva Zurface Swedens produkter. Produkter såsom murar, naturstenshällar, kantsten och gatsten likväl som fasad samt köksbänkar är en naturprodukt som har en mycket lång livslängd. Produkterna tillsammans med ett målinriktat arbete inom klimatkompensation ger en slagkraftig position på marknaden.
•Vi har en ambition att vara ledande i branschen inom klimatområdet och ge kunden en bättre möjligt att välja natursten framför betong. Vi tror helt enkelt att miljö och natursten är en oslagbar kombination, fortsätter Eric Waxin

Zurface Sweden AB startade sin etablering i årsskiftet 2018/2019 med kontor i Stockholm samt lager i övriga Sverige. Verksamheten är rikstäckande och centrala stödfunktioner hämtas från Köpenhamn. Zurfacekoncernen har även samarbeten i Storbritannien, Beneluxområdet och Tyskland.

Visa alla nyheter